AP File

AP là Web Files - 1Active Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fifth Generation Systems.

.AP File Extension

   
File name AP File
File Type 1Active Page
Nhà phát triển Fifth Generation Systems
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (24 Bình chọn)

File .AP là file gì?

AP là Web Files - 1Active Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fifth Generation Systems.

Trang web hoạt động chứa HTML cũng như JavaScript, mã .FGL, hoặc mã viết bằng một ngôn ngữ kịch bản; đòi hỏi hỗ trợ phần mềm trên máy chủ Web để chạy; có thể được sử dụng để tạo các trang web động.

What is a AP file?

Active Web page that contains HTML as well as JavaScript, .FGL code, or code written in another scripting language; requires supporting software on the Web server to run; can be used to generate dynamic Web pages.

Phần mềm mở file .AP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AP do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Web browser
  • Web browser
  • AudioSoft Player
  • ABB Oy DriveAP

Chuyển đổi file .AP

           

File .AP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *