AP_ File

? Cách mở file .AP_? Những phần mềm mở file .AP_ và sửa file lỗi. Convert Zip AP_ file sang định dạng khác.

.AP_ File Extension

   
File name AP_ File
File Type ADT Android Developer Package
Nhà phát triển Google
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .AP_ là file gì?

AP_ là Developer Files - ADT Android Developer Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Google.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi công cụ phát triển Android (ADT), một tập hợp các plug-in cho Eclipse IDE tạo điều kiện ứng dụng Phát triển cho nền tảng Android; tương tự như một gói Android (file .apk) nhưng chứa các nguồn lực phát triển trước khi chúng được xây dựng thành một gói thức; sử dụng resources.ap_ tên tập tin và được tự động tạo ra bởi ADT.

What is a AP_ file?

Developer file created by Android Development Tools (ADT), a set of plug-ins for the Eclipse IDE that facilitate app developement for the Android platform; similar to an Android package (.APK file) but contains the development resources before they are built into a final package; uses the filename resources.ap_ and is automatically created by ADT.

Cách mở .AP_ file

Để mở file .AP_ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AP_ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AP_

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AP_ do người dùng đóng góp.

  • 7-Zip
  • Eclipse with Google ADT plug-in
  • Eclipse with Google ADT plug-in

Chuyển đổi file .AP_

File .AP_ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *