APA File

? Cách mở file .APA? Những phần mềm mở file .APA và sửa file lỗi. Convert N/A APA file sang định dạng khác.

.APA File Extension

   
File name APA File
File Type RSView Development Project Archive
Nhà phát triển Rockwell Automation
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (12 Bình chọn)

File .APA là file gì?

APA là Developer Files - RSView Development Project Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rockwell Automation.

Lưu trữ của một dự án phát triển phần mềm tạo ra với RSView Studio hoặc RSView ME (Machine Edition); sử dụng để tạo HMI (Human Machine Interface) ứng dụng.

What is a APA file?

Archive of a software development project created with RSView Studio or RSView ME (Machine Edition); used for creating HMI (Human Machine Interface) applications.

Cách mở .APA file

Để mở file .APA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APA do người dùng đóng góp.

  • Accident Reconstruction Professional
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • HMICore
  • AutoparkArchiv
  • APA-OnlineManager
  • APA-OnlineManager

Chuyển đổi file .APA

File .APA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *