APALBUM File

? Cách mở file .APALBUM? Những phần mềm mở file .APALBUM và sửa file lỗi. Convert Binary APALBUM file sang định dạng khác.

.APALBUM File Extension

   
File name APALBUM File
File Type Aperture Album File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .APALBUM là file gì?

APALBUM là Data Files - Aperture Album File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Album ảnh tạo ra bởi Aperture, ảnh kỹ thuật số ứng dụng chỉnh sửa thương mại của Apple; tiết kiệm một album ảnh nhập khẩu, có thể là một phần của một dự án Aperture lớn hơn; thường có một tiền tố tên tập tin bí ẩn kể từ Aperture xử lý các dữ liệu hình ảnh sử dụng một định dạng độc quyền đằng sau hậu trường.

What is a APALBUM file?

Photo album created by Aperture, Apple's commercial digital photo editing application; saves an album of imported photos, which can be part of a larger Aperture project; usually has a cryptic filename prefix since Aperture handles the image data using a proprietary format behind the scenes.

Cách mở .APALBUM file

Để mở file .APALBUM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APALBUM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APALBUM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APALBUM do người dùng đóng góp.

  • Apple Aperture 3.5
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .APALBUM

File .APALBUM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *