APD File

APD là Plugin Files - 1Eclipse Plugin Descriptor File, dưới định dạng XML được phát triển bởi GNstudio.

.APD File Extension

   
File name APD File
File Type 1Eclipse Plugin Descriptor File
Nhà phát triển GNstudio
Phân loại Plugin Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .APD là file gì?

APD là Plugin Files - 1Eclipse Plugin Descriptor File, dưới định dạng XML được phát triển bởi GNstudio.

Dựa trên XML tập tin mô tả giả của một lớp hoặc chương trình phát triển trong môi trường lập trình Eclipse; tham chiếu bởi các plugin Eclipse và được sử dụng để tạo ra mã nguồn chương trình; có thể chứa mã viết bằng ngôn ngữ lập trình ActionScript.

What is a APD file?

XML-based file that describes the pseudocode of a class or program developed in the Eclipse programming environment; referenced by the Eclipse plugin and is used to generate program source code; may contain code written in the ActionScript programming language.

Phần mềm mở file .APD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APD do filegi.com tổng hợp.

  • ACDSee Pro
  • ACDSee Photo Editor
  • ACDSee Photo Editor
  • ACDSee
  • ACDSee Retouche photo
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer

Chuyển đổi file .APD

           

File .APD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *