APE File

? Cách mở file .APE? Những phần mềm mở file .APE và sửa file lỗi. Convert Binary APE file sang định dạng khác.

.APE File Extension

   
File name APE File
File Type 1Monkey's Audio Lossless Audio File
Nhà phát triển Monkey's Audio
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (16 Bình chọn)

File .APE là file gì?

APE là Audio Files - 1Monkey's Audio Lossless Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Monkey's Audio.

tập tin âm thanh nén sử dụng thuật toán lossless nén âm thanh của Monkey; bao gồm phát hiện lỗi và hỗ trợ thẻ lưu trữ thông tin về các tập tin âm thanh; đôi khi tạo ra với cue file để bao gồm một hình ảnh đĩa CD âm thanh.

What is a APE file?

Audio file compressed using Monkey's Audio lossless compression algorithm; includes error detection and support for tags that store information about audio files; sometimes created with .CUE files to comprise an audio CD image.

Cách mở .APE file

Để mở file .APE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APE do người dùng đóng góp.

 • VideoLAN VLC media player
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Monkey's Audio
 • MPlayer
 • Foobar2000
 • Foobar2000
 • Adobe Audition CC 2019
 • SoftRM Ape Ripper
 • DT Soft DAEMON Tools
 • Lightning UK! ImgBurn

Chuyển đổi file .APE

File .APE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert ape to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *