APF File

APF là Misc Files - 1Adobe Profile File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.APF File Extension

   
File name APF File
File Type 1Adobe Profile File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .APF là file gì?

APF là Misc Files - 1Adobe Profile File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Giấy chứng nhận tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Acrobat cũng như các chương trình Adobe khác; chứa một chứng chỉ số được sử dụng để cho phép và xác định một nguồn thông tin.

What is a APF file?

Certificate file used by Adobe Acrobat as well as other Adobe programs; contains a digital certificate that is used to authorize and identify a source of information.

Phần mềm mở file .APF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APF do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Acrobat DC
  • BioAnnotator
  • BioAnnotator
  • Showcase
  • HomeSite
  • Window Studio by Andersen
  • Window Studio by Andersen

Chuyển đổi file .APF

           

File .APF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *