API File

API là Settings Files - 1Adobe Photoshop Inks File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.API File Extension

   
File name API File
File Type 1Adobe Photoshop Inks File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (86 Bình chọn)

File .API là file gì?

API là Settings Files - 1Adobe Photoshop Inks File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Photoshop, một chương trình chỉnh sửa đồ họa raster; thiết lập các cửa hàng màu cho màu mực được sử dụng để in hình ảnh; cho phép người dùng lưu và tải cài đặt màu sắc hiệu chuẩn, đó là hữu ích khi thiết lập các thuộc tính in cho một máy in phun cụ thể hoặc máy in laser.

What is a API file?

Settings file used by Photoshop, a raster graphics editing program; stores color settings for ink colors that are used for printing images; enables users to save and load calibrated color settings, which is useful when establishing printing properties for a specific inkjet or laser printer.

Phần mềm mở file .API

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .API do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Limited Edition

Chuyển đổi file .API

           

File .API có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *