API File

? Cách mở file .API? Những phần mềm mở file .API và sửa file lỗi. Convert Binary API file sang định dạng khác.

.API File Extension

   
File name API File
File Type 1Adobe Photoshop Inks File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (86 Bình chọn)

File .API là file gì?

API là Settings Files - 1Adobe Photoshop Inks File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Photoshop, một chương trình chỉnh sửa đồ họa raster; thiết lập các cửa hàng màu cho màu mực được sử dụng để in hình ảnh; cho phép người dùng lưu và tải cài đặt màu sắc hiệu chuẩn, đó là hữu ích khi thiết lập các thuộc tính in cho một máy in phun cụ thể hoặc máy in laser.

What is a API file?

Settings file used by Photoshop, a raster graphics editing program; stores color settings for ink colors that are used for printing images; enables users to save and load calibrated color settings, which is useful when establishing printing properties for a specific inkjet or laser printer.

Cách mở .API file

Để mở file .API click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .API bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .API

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .API do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Limited Edition

Chuyển đổi file .API

File .API có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *