ITEMDATA-MS File

ITEMDATA-MS là System Files - Windows 8 Start Screen Item Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.ITEMDATA-MS File Extension

   
File name ITEMDATA-MS File
File Type Windows 8 Start Screen Item Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ITEMDATA-MS là file gì?

ITEMDATA-MS là System Files - Windows 8 Start Screen Item Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi hệ điều hành Windows 8; chứa các thiết lập người dùng xác định cách bố trí của các mục trên màn hình Windows 8 Start; xếp thứ gạch cho các hạng mục như tin tức, thời tiết, các chương trình Windows, và các ứng dụng người dùng.

What is a ITEMDATA-MS file?

System file used by the Windows 8 operating system; contains user settings that define the layout of items on the Windows 8 Start screen; arranges tiles for items such as news, weather, Windows programs, and user applications.

Phần mềm mở file .ITEMDATA-MS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITEMDATA-MS do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .ITEMDATA-MS

           

File .ITEMDATA-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *