ITEMDATA-MS File

? Cách mở file .ITEMDATA-MS? Những phần mềm mở file .ITEMDATA-MS và sửa file lỗi. Convert Binary ITEMDATA-MS file sang định dạng khác.

.ITEMDATA-MS File Extension

   
File name ITEMDATA-MS File
File Type Windows 8 Start Screen Item Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ITEMDATA-MS là file gì?

ITEMDATA-MS là System Files - Windows 8 Start Screen Item Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi hệ điều hành Windows 8; chứa các thiết lập người dùng xác định cách bố trí của các mục trên màn hình Windows 8 Start; xếp thứ gạch cho các hạng mục như tin tức, thời tiết, các chương trình Windows, và các ứng dụng người dùng.

What is a ITEMDATA-MS file?

System file used by the Windows 8 operating system; contains user settings that define the layout of items on the Windows 8 Start screen; arranges tiles for items such as news, weather, Windows programs, and user applications.

Cách mở .ITEMDATA-MS file

Để mở file .ITEMDATA-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ITEMDATA-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ITEMDATA-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITEMDATA-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .ITEMDATA-MS

File .ITEMDATA-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *