APKG File

APKG là Text Files - Exported Anki Flashcard Deck, dưới định dạng Text được phát triển bởi Damien Elmes.

.APKG File Extension

   
File name APKG File
File Type Exported Anki Flashcard Deck
Nhà phát triển Damien Elmes
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (277 Bình chọn)

File .APKG là file gì?

APKG là Text Files - Exported Anki Flashcard Deck, dưới định dạng Text được phát triển bởi Damien Elmes.

Tuỳ chỉnh boong của Flashcards xuất khẩu từ Anki, một chương trình Flashcard được thiết kế để giúp người dùng tìm hiểu thông qua sự lặp lại khoảng cách đều nhau; chứa dữ liệu HTML được sử dụng để trình bày thẻ cũng như văn bản, hình ảnh và âm thanh.

What is a APKG file?

Custom deck of flashcards exported from Anki, a flashcard program designed to help users learn through spaced repetition; contains HTML data used for card presentation as well as text, images, and sounds.

Phần mềm mở file .APKG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APKG do filegi.com tổng hợp.

  • AnkiWeb
  • Anki
  • Anki

Chuyển đổi file .APKG

           

File .APKG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *