APLP File

? Cách mở file .APLP? Những phần mềm mở file .APLP và sửa file lỗi. Convert Binary APLP file sang định dạng khác.

.APLP File Extension

   
File name APLP File
File Type Audials Plug-in Package
Nhà phát triển Audials
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .APLP là file gì?

APLP là Plugin Files - Audials Plug-in Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Audials.

Plugin gói sử dụng để tải về và cài đặt plugin (file .APLG) cho phần mềm ghi dòng Audials Internet; chứa một gói plugin thêm các tính năng cho phần mềm, chẳng hạn như các chức năng tìm kiếm và thu âm mới.

What is a APLP file?

Plugin package used for downloading and installing plugins (.APLG files) for Audials Internet stream recording software; contains a plugin pack that adds features to the software, such as new search and recording functions.

Cách mở .APLP file

Để mở file .APLP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APLP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APLP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APLP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Audials
  • Audials

Chuyển đổi file .APLP

File .APLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *