APLP File

APLP là Plugin Files - Audials Plug-in Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Audials.

.APLP File Extension

   
File name APLP File
File Type Audials Plug-in Package
Nhà phát triển Audials
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .APLP là file gì?

APLP là Plugin Files - Audials Plug-in Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Audials.

Plugin gói sử dụng để tải về và cài đặt plugin (file .APLG) cho phần mềm ghi dòng Audials Internet; chứa một gói plugin thêm các tính năng cho phần mềm, chẳng hạn như các chức năng tìm kiếm và thu âm mới.

What is a APLP file?

Plugin package used for downloading and installing plugins (.APLG files) for Audials Internet stream recording software; contains a plugin pack that adds features to the software, such as new search and recording functions.

Phần mềm mở file .APLP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APLP do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Audials
  • Audials

Chuyển đổi file .APLP

           

File .APLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *