APNG File

? Cách mở file .APNG? Những phần mềm mở file .APNG và sửa file lỗi. Convert Binary APNG file sang định dạng khác.

.APNG File Extension

   
File name APNG File
File Type Animated Portable Network Graphic
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (21 Bình chọn)

File .APNG là file gì?

APNG là Raster Image Files - Animated Portable Network Graphic, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

mở rộng không chính thức để định dạng Portable Mạng Graphic (APNG) Hoạt hình; chứa nhiều khung (hình ảnh .PNG) sử dụng cho một chuỗi hoạt hình; tương tự như một file .GIF động, mà còn hỗ trợ hình ảnh 24-bit và 8-bit minh bạch.

What is a APNG file?

Unofficial extension to the Animated Portable Network Graphic (APNG) format; contains multiple frames (.PNG images) used for an animation sequence; similar to an animated .GIF file, but also supports 24-bit images and 8-bit transparency.

Cách mở .APNG file

Để mở file .APNG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APNG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APNG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APNG do người dùng đóng góp.

  • KSquirrel
  • XnView MP
  • XnView MP
  • Opera
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome with APNG extension
  • Google Chrome with APNG extension

Chuyển đổi file .APNG

File .APNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *