APNX File

? Cách mở file .APNX? Những phần mềm mở file .APNX và sửa file lỗi. Convert Binary APNX file sang định dạng khác.

.APNX File Extension

   
File name APNX File
File Type Amazon Page Number Index File
Nhà phát triển Amazon
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (10 Bình chọn)

File .APNX là file gì?

APNX là eBook Files - Amazon Page Number Index File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Amazon.

Pagination tập tin được sử dụng bởi các thiết bị Amazon Kindle bắt đầu với phiên bản 3.1 firmware; bản đồ số trang của cuốn sách kỹ thuật số vào số trang của cuốn sách in gốc; cho phép người đọc Kindle để xem số trang; lưu trên thiết bị và không có nghĩa là để được mở hoặc chỉnh sửa bằng tay.

What is a APNX file?

Pagination file used by Amazon Kindle devices starting with the 3.1 firmware version; maps page numbers of the digital book to the page numbers of the original print book; allows Kindle readers to see page numbers; saved on the device and not meant to be opened or edited manually.

Cách mở .APNX file

Để mở file .APNX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APNX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APNX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APNX do người dùng đóng góp.

  • Amazon Kindle for Mac
  • Amazon Kindle for PC
  • Amazon Kindle for PC
  • Media Player Classic
  • Adobe Digital Editions

Chuyển đổi file .APNX

File .APNX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *