APP File

? Cách mở file .APP? Những phần mềm mở file .APP và sửa file lỗi. Convert N/A APP file sang định dạng khác.

.APP File Extension

   
File name APP File
File Type 1macOS Application
Nhà phát triển Apple
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (281 Bình chọn)

File .APP là file gì?

APP là Executable Files - 1macOS Application, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin một APP là một gói ứng dụng đó chạy dưới hệ điều hành MacOS, một hệ điều hành (OS) được phát triển bởi Apple và được thiết kế để chạy trên các máy tính Macintosh. Nó lưu trữ nhiều thư mục, chẳng hạn như nội dung, nguồn lực và Frameworks, có chứa các file khác nhau mà tạo nên ứng dụng. file APP là các file thực thi tương tự như các file .EXE trong Windows và chạy khi nhấn đúp chuột.

What is a APP file?

An APP file is an application bundle that runs under macOS, an operating system (OS) developed by Apple and designed to run on Macintosh computers. It stores multiple directories, such as Contents, Resources, and Frameworks, which contain various files that make up the application. APP files are executable files similar to .EXE files in Windows and run when double-clicked.

Cách mở .APP file

Để mở file .APP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APP do người dùng đóng góp.

  • Apple macOS
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • PowerDVD
  • FoxPro
  • iTunes
  • iTunes

Chuyển đổi file .APP

File .APP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *