APP File

APP là Executable Files - 1macOS Application, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

.APP File Extension

   
File name APP File
File Type 1macOS Application
Nhà phát triển Apple
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (281 Bình chọn)

File .APP là file gì?

APP là Executable Files - 1macOS Application, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin một APP là một gói ứng dụng đó chạy dưới hệ điều hành MacOS, một hệ điều hành (OS) được phát triển bởi Apple và được thiết kế để chạy trên các máy tính Macintosh. Nó lưu trữ nhiều thư mục, chẳng hạn như nội dung, nguồn lực và Frameworks, có chứa các file khác nhau mà tạo nên ứng dụng. file APP là các file thực thi tương tự như các file .EXE trong Windows và chạy khi nhấn đúp chuột.

What is a APP file?

An APP file is an application bundle that runs under macOS, an operating system (OS) developed by Apple and designed to run on Macintosh computers. It stores multiple directories, such as Contents, Resources, and Frameworks, which contain various files that make up the application. APP files are executable files similar to .EXE files in Windows and run when double-clicked.

Phần mềm mở file .APP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APP do filegi.com tổng hợp.

  • Apple macOS
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • PowerDVD
  • FoxPro
  • iTunes
  • iTunes

Chuyển đổi file .APP

           

File .APP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *