APPCACHE File

? Cách mở file .APPCACHE? Những phần mềm mở file .APPCACHE và sửa file lỗi. Convert Text APPCACHE file sang định dạng khác.

.APPCACHE File Extension

   
File name APPCACHE File
File Type HTML5 Cache Manifest File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (16 Bình chọn)

File .APPCACHE là file gì?

APPCACHE là Web Files - HTML5 Cache Manifest File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một AppCache là một tập tin được sử dụng bởi các trình duyệt web để cho phép khả năng tiếp cận các ứng dụng web khi không có kết nối mạng. Nó chứa các bản sao của các nguồn lực tạo nên các ứng dụng web, chẳng hạn như hình ảnh (.PNG, .GIF, vv), CSS, và các tập tin JS, và được xác định bởi URL.

What is a APPCACHE file?

An APPCACHE file is a file used by web browsers to enable accessibility of web applications when there is no network connection. It contains copies of resources that make up web applications, such as image (.PNG, .GIF, etc.), .CSS, and .JS files, and are identified by URLs.

Cách mở .APPCACHE file

Để mở file .APPCACHE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APPCACHE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APPCACHE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPCACHE do người dùng đóng góp.

  • Web browser

Chuyển đổi file .APPCACHE

File .APPCACHE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *