APPCONTENT-MS File

? Cách mở file .APPCONTENT-MS? Những phần mềm mở file .APPCONTENT-MS và sửa file lỗi. Convert XML APPCONTENT-MS file sang định dạng khác.

.APPCONTENT-MS File Extension

   
File name APPCONTENT-MS File
File Type Application Content File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .APPCONTENT-MS là file gì?

APPCONTENT-MS là Data Files - Application Content File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Một AppContent-MS tập tin chứa thông tin về các nội dung trong một ứng dụng Windows mà cho phép tăng cường khả năng tìm kiếm trong ứng dụng. Nó lưu trữ các nội dung ứng dụng trong định dạng XML, trong đó bao gồm các từ khóa và các thuộc tính được tham chiếu khi ứng dụng sử dụng API Windows.Storage.Search để thực hiện tìm kiếm.

What is a APPCONTENT-MS file?

An APPCONTENT-MS file contains information about the content in a Windows app that allows enhanced in-app search capabilities. It stores the application content in XML format, which includes keywords and properties that are referenced when the app uses the Windows.Storage.Search API to perform the search.

Cách mở .APPCONTENT-MS file

Để mở file .APPCONTENT-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APPCONTENT-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APPCONTENT-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPCONTENT-MS do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .APPCONTENT-MS

File .APPCONTENT-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *