APPDOWNLOAD File

? Cách mở file .APPDOWNLOAD? Những phần mềm mở file .APPDOWNLOAD và sửa file lỗi. Convert Binary APPDOWNLOAD file sang định dạng khác.

.APPDOWNLOAD File Extension

   
File name APPDOWNLOAD File
File Type Mac App Store Partially Downloaded App
Nhà phát triển Apple
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (31 Bình chọn)

File .APPDOWNLOAD là file gì?

APPDOWNLOAD là Misc Files - Mac App Store Partially Downloaded App, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Hồ APPDOWNLOAD là một tập tin được tạo ra bởi App Store, một chương trình bao gồm với Mac OS X 10.6.6 hoặc mới hơn cho phép người dùng hệ điều hành MacOS mua (OS X) phần mềm. Nó tiết kiệm cho các nội dung của một file .app mua vì nó đang được tải về từ các cửa hàng.

What is a APPDOWNLOAD file?

An APPDOWNLOAD file is a file created by App Store, a program included with Mac OS X 10.6.6 or later that allows users to purchase macOS (OS X) software. It saves the contents of a purchased .APP file as it's being downloaded from the store.

Cách mở .APPDOWNLOAD file

Để mở file .APPDOWNLOAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APPDOWNLOAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APPDOWNLOAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPDOWNLOAD do người dùng đóng góp.

  • Apple App Store

Chuyển đổi file .APPDOWNLOAD

File .APPDOWNLOAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *