APPEX File

? Cách mở file .APPEX? Những phần mềm mở file .APPEX và sửa file lỗi. Convert Binary APPEX file sang định dạng khác.

.APPEX File Extension

   
File name APPEX File
File Type OS X Application and System Extension File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .APPEX là file gì?

APPEX là Developer Files - OS X Application and System Extension File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin một APPEX là một bó mở rộng tạo ra để thêm chức năng cho một ứng dụng được xây dựng trong Xcode, một IDE phát triển phần mềm sử dụng cho việc phát triển iOS và OS X ứng dụng. Nó chứa một phần mở rộng trong đó bao gồm mã được sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ như gửi bài đến một kênh xã hội từ trình duyệt web, thay thế bàn phím mặc định iOS với một bàn phím tùy chỉnh, hoặc cung cấp việc tiếp cận và quản lý một kho lưu trữ các tập tin. file APPEX được đóng gói bên trong có chứa file .app của họ.

What is a APPEX file?

An APPEX file is an extension bundle created to add functionality to an application built in Xcode, a software development IDE used for developing iOS and OS X apps. It contains an extension which consists of code used to perform a task such as posting to a social channel from a web browser, replacing the iOS default keyboard with a custom keyboard, or providing access to and managing a repository of files. APPEX files are packaged inside their containing .APP files.

Cách mở .APPEX file

Để mở file .APPEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APPEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APPEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPEX do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .APPEX

File .APPEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *