APPLICATION File

? Cách mở file .APPLICATION? Những phần mềm mở file .APPLICATION và sửa file lỗi. Convert XML APPLICATION file sang định dạng khác.

.APPLICATION File Extension

   
File name APPLICATION File
File Type ClickOnce Deployment Manifest File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (26 Bình chọn)

File .APPLICATION là file gì?

APPLICATION là Settings Files - ClickOnce Deployment Manifest File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra cho ClickOnce, một khuôn khổ Microsoft sử dụng để triển khai các ứng dụng Windows trên Web; cửa hàng chương trình đặc tính triển khai trong một định dạng XML, bao gồm tên, phiên bản, mô tả, tùy chọn triển khai, và phụ thuộc; cũng có thể chứa một chữ ký kỹ thuật số.

What is a APPLICATION file?

File created for ClickOnce, a Microsoft framework used to deploy Windows applications over the Web; stores program deployment properties in an XML format, including name, version, description, deployment options, and dependencies; may also contain a digital signature.

Cách mở .APPLICATION file

Để mở file .APPLICATION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APPLICATION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APPLICATION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPLICATION do người dùng đóng góp.

  • Microsoft .NET Framework
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .APPLICATION

File .APPLICATION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *