APPREF-MS File

? Cách mở file .APPREF-MS? Những phần mềm mở file .APPREF-MS và sửa file lỗi. Convert Text APPREF-MS file sang định dạng khác.

.APPREF-MS File Extension

   
File name APPREF-MS File
File Type Microsoft Application Reference File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .APPREF-MS là file gì?

APPREF-MS là Settings Files - Microsoft Application Reference File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tài liệu tham khảo ứng dụng tập tin được sử dụng bởi ClickOnce, một nền tảng Microsoft sử dụng để triển khai và chạy các ứng dụng Web từ xa; chứa một liên kết cục bộ hoặc từ xa đến một ứng dụng; thường được sử dụng để cho phép các liên kết từ Windows Start Menu.

What is a APPREF-MS file?

Application reference file used by ClickOnce, a Microsoft platform used to deploy and run remote Web applications; contains a local or remote link to an application; commonly used to enable links from the Windows Start Menu.

Cách mở .APPREF-MS file

Để mở file .APPREF-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APPREF-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APPREF-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPREF-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft ClickOnce
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .APPREF-MS

File .APPREF-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *