APR File

APR là GIS Files - 1ArcView Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

.APR File Extension

   
File name APR File
File Type 1ArcView Project File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (9 Bình chọn)

File .APR là file gì?

APR là GIS Files - 1ArcView Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

dự án lập bản đồ được tạo ra với ArcView, GIS chương trình (Geographical Information System) cho phép biểu diễn, quản lý, tạo, và phân tích các dữ liệu địa lý; lưu lại dưới dạng một cơ sở dữ liệu đối tượng trong một định dạng văn bản chuẩn.

What is a APR file?

Mapping project created with ArcView, a GIS (Geographical Information System) program for visualizing, managing, creating, and analyzing geographic data; saved as an Object Database in a standard text format.

Phần mềm mở file .APR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APR do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • TatukGIS Viewer
  • AlignX
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Summer Viewer

Chuyển đổi file .APR

           

File .APR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *