APR File

? Cách mở file .APR? Những phần mềm mở file .APR và sửa file lỗi. Convert N/A APR file sang định dạng khác.

.APR File Extension

   
File name APR File
File Type 1ArcView Project File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (9 Bình chọn)

File .APR là file gì?

APR là GIS Files - 1ArcView Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

dự án lập bản đồ được tạo ra với ArcView, GIS chương trình (Geographical Information System) cho phép biểu diễn, quản lý, tạo, và phân tích các dữ liệu địa lý; lưu lại dưới dạng một cơ sở dữ liệu đối tượng trong một định dạng văn bản chuẩn.

What is a APR file?

Mapping project created with ArcView, a GIS (Geographical Information System) program for visualizing, managing, creating, and analyzing geographic data; saved as an Object Database in a standard text format.

Cách mở .APR file

Để mở file .APR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APR do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • TatukGIS Viewer
  • AlignX
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Summer Viewer

Chuyển đổi file .APR

File .APR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *