APS File

? Cách mở file .APS? Những phần mềm mở file .APS và sửa file lỗi. Convert Binary APS file sang định dạng khác.

.APS File Extension

   
File name APS File
File Type 1Visual C++ Resource File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .APS là file gì?

APS là Developer Files - 1Visual C++ Resource File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được tạo ra bởi Microsoft Visual C ++, một ứng dụng phát triển phần mềm; cửa hàng đại diện nhị phân của một tài nguyên kèm theo dự án; cho phép các ứng dụng để nguồn tải nhanh hơn.

What is a APS file?

File created by Microsoft Visual C++, a software development application; stores the binary representation of a resource included with the project; enables the application to load resources more quickly.

Cách mở .APS file

Để mở file .APS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APS do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • AVRStudio GUI
  • AVRStudio GUI
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .APS

File .APS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *