APS File

APS là Developer Files - 1Visual C++ Resource File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.APS File Extension

   
File name APS File
File Type 1Visual C++ Resource File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .APS là file gì?

APS là Developer Files - 1Visual C++ Resource File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được tạo ra bởi Microsoft Visual C ++, một ứng dụng phát triển phần mềm; cửa hàng đại diện nhị phân của một tài nguyên kèm theo dự án; cho phép các ứng dụng để nguồn tải nhanh hơn.

What is a APS file?

File created by Microsoft Visual C++, a software development application; stores the binary representation of a resource included with the project; enables the application to load resources more quickly.

Phần mềm mở file .APS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APS do filegi.com tổng hợp.

  • Stuffit Expander
  • AVRStudio GUI
  • AVRStudio GUI
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .APS

           

File .APS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *