APT File

? Cách mở file .APT? Những phần mềm mở file .APT và sửa file lỗi. Convert Text APT file sang định dạng khác.

.APT File Extension

   
File name APT File
File Type Almost Plain Text File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (24 Bình chọn)

File .APT là file gì?

APT là Text Files - Almost Plain Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tài liệu văn bản viết bằng Hầu như Plain Text (APT), một ngôn ngữ đánh dấu đơn giản mô tả các định dạng của một tài liệu văn bản; có thể được chuyển đổi sang HTML, PDF, PostScript, RTF, hoặc các định dạng khác sử dụng một chương trình thế hệ tài liệu như Aptconvert, mà thường được sử dụng với các công cụ phát triển phần mềm Maven.

What is a APT file?

Text document written in Almost Plain Text (APT), a simple markup language that describes the formatting of a text document; can be converted to HTML, PDF, PostScript, RTF, or other formats using a document generation program such as Aptconvert, which is often used with Maven software development tools.

Cách mở .APT file

Để mở file .APT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APT do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • ACDSee Photo Editor
  • ACDSee Photo Editor
  • AutoPlay Media Studio
  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer

Chuyển đổi file .APT

File .APT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *