APXL File

? Cách mở file .APXL? Những phần mềm mở file .APXL và sửa file lỗi. Convert XML APXL file sang định dạng khác.

.APXL File Extension

   
File name APXL File
File Type Keynote Presentation Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .APXL là file gì?

APXL là Data Files - Keynote Presentation Data File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Apple.

Tập tin chứa trong một tập tin .KEY và được sử dụng bởi phần mềm thuyết trình Keynote; quy định cụ thể các nội dung của một bài thuyết trình Keynote trong một định dạng XML; bao gồm danh sách các slide, cách bố trí và định dạng cho mỗi slide, và văn bản trình bày.

What is a APXL file?

File contained within a .KEY file and used by Keynote presentation software; specifies the contents of a Keynote presentation in an XML format; includes the list of slides, the layout and formatting for each slide, and the presentation text.

Cách mở .APXL file

Để mở file .APXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APXL do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .APXL

File .APXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *