AQM File

AQM là GIS Files - AlpineQuest Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MOBAC.

.AQM File Extension

   
File name AQM File
File Type AlpineQuest Map File
Nhà phát triển MOBAC
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .AQM là file gì?

AQM là GIS Files - AlpineQuest Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MOBAC.

tập tin GIS được sử dụng bởi AlpineQuest, một ánh xạ và điều hướng ứng dụng cho các thiết bị Android; bao gồm đường giao thông, tính năng đất đai, điểm đáng chú ý, và thông tin bản đồ khác; sử dụng để điều hướng trực tuyến, thường cho leo núi, săn bắn, Geocaching, và các hoạt động ngoài trời khác.

What is a AQM file?

GIS file used by AlpineQuest, a mapping and navigation app for Android devices; includes roads, land features, points of interest, and other map information; used for offline navigation, often for hiking, hunting, geocaching, and other outdoor activities.

Phần mềm mở file .AQM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AQM do filegi.com tổng hợp.

  • Psyberia AlpineQuest
  • Mobile Atlas Creator
  • Mobile Atlas Creator
  • Quizmaker

Chuyển đổi file .AQM

           

File .AQM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *