AQM File

? Cách mở file .AQM? Những phần mềm mở file .AQM và sửa file lỗi. Convert Binary AQM file sang định dạng khác.

.AQM File Extension

   
File name AQM File
File Type AlpineQuest Map File
Nhà phát triển MOBAC
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .AQM là file gì?

AQM là GIS Files - AlpineQuest Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MOBAC.

tập tin GIS được sử dụng bởi AlpineQuest, một ánh xạ và điều hướng ứng dụng cho các thiết bị Android; bao gồm đường giao thông, tính năng đất đai, điểm đáng chú ý, và thông tin bản đồ khác; sử dụng để điều hướng trực tuyến, thường cho leo núi, săn bắn, Geocaching, và các hoạt động ngoài trời khác.

What is a AQM file?

GIS file used by AlpineQuest, a mapping and navigation app for Android devices; includes roads, land features, points of interest, and other map information; used for offline navigation, often for hiking, hunting, geocaching, and other outdoor activities.

Cách mở .AQM file

Để mở file .AQM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AQM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AQM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AQM do người dùng đóng góp.

  • Psyberia AlpineQuest
  • Mobile Atlas Creator
  • Mobile Atlas Creator
  • Quizmaker

Chuyển đổi file .AQM

File .AQM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *