AQT File

? Cách mở file .AQT? Những phần mềm mở file .AQT và sửa file lỗi. Convert Text AQT file sang định dạng khác.

.AQT File Extension

   
File name AQT File
File Type AQTitle Subtitles File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .AQT là file gì?

AQT là Video Files - AQTitle Subtitles File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Phim phụ đề tập tin được tạo ra trong định dạng AQTitle, một định dạng cũ được sử dụng bởi phụ đề cộng đồng Séc; sử dụng một định dạng văn bản đơn giản mà quy định cụ thể khi mỗi phụ đề sẽ được hiển thị; không phải là một định dạng phổ biến, nhưng được hỗ trợ bởi một số người chơi video hiện đại.

What is a AQT file?

Movie subtitles file created in the AQTitle format, an older format used by the Czech subtitling community; uses a plain text format that specifies when each subtitle should be displayed; not a common format, but supported by some modern video players.

Cách mở .AQT file

Để mở file .AQT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AQT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AQT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AQT do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Subtitle Workshop
  • Subtitle Workshop
  • Architect
  • Media Player Classic
  • Professional
  • Professional

Chuyển đổi file .AQT

File .AQT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *