AR File

? Cách mở file .AR? Những phần mềm mở file .AR và sửa file lỗi. Convert Zip AR file sang định dạng khác.

.AR File Extension

   
File name AR File
File Type 1Midtown Madness Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.2 ★ (24 Bình chọn)

File .AR là file gì?

AR là Game Files - 1Midtown Madness Data File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi các trò chơi Midtown Madness và Midtown Madness 2 đua; lưu trữ dữ liệu được tham chiếu bởi các trò chơi trong một định dạng nén; bao gồm trong game menu, mẫu xe, kết cấu, theo dõi, và các đối tượng 3D.

What is a AR file?

Game data file used by the Midtown Madness and Midtown Madness 2 racing games; stores data referenced by the game in a compressed format; includes in-game menus, car models, textures, tracks, and 3D objects.

Cách mở .AR file

Để mở file .AR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AR do người dùng đóng góp.

  • RARLAB WinRAR
  • Microsoft Midtown Madness 2
  • Microsoft Midtown Madness 2
  • deAR
  • deAR2
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .AR

File .AR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *