ARCHITECT File

ARCHITECT là Data Files - SQL Power Architect Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi SQL Power.

.ARCHITECT File Extension

   
File name ARCHITECT File
File Type SQL Power Architect Project
Nhà phát triển SQL Power
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ARCHITECT là file gì?

ARCHITECT là Data Files - SQL Power Architect Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi SQL Power.

Hồ ARCHITECT chứa một dự án tạo ra bởi SQL Power Kiến trúc sư, một mã nguồn mở, mô hình dữ liệu đa nền tảng và công cụ profiling. Nó lưu trữ một sơ đồ của một cấu trúc mô hình dữ liệu, trong đó có thể bao gồm các bảng, cấu hình cơ sở dữ liệu kết nối, và các mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu. file ARCHITECT cũng có thể chứa một hoặc nhiều nguồn cấu trúc dữ liệu ảnh chụp nhanh, cho phép người dùng làm việc trên dự án từ xa.

What is a ARCHITECT file?

An ARCHITECT file contains a project created by SQL Power Architect, an open source, cross-platform data modeling and profiling tool. It stores a diagram of a data model structure, which may include tables, configurations of connected databases, and the relationships between data objects. ARCHITECT files may also contain one or more source data structure snapshots, which allows users to work on the project remotely.

Phần mềm mở file .ARCHITECT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARCHITECT do filegi.com tổng hợp.

  • SQL Power Architect
  • SQL Power Architect
  • SQL Power Architect
  • Power Architect

Chuyển đổi file .ARCHITECT

           

File .ARCHITECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *