ARCHIVER File

? Cách mở file .ARCHIVER? Những phần mềm mở file .ARCHIVER và sửa file lỗi. Convert N/A ARCHIVER file sang định dạng khác.

.ARCHIVER File Extension

   
File name ARCHIVER File
File Type Archiver Compressed File Archive
Nhà phát triển Incredible Bee
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .ARCHIVER là file gì?

ARCHIVER là Compressed Files - Archiver Compressed File Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Incredible Bee.

lưu trữ tập tin nén được tạo ra bởi Archiver, một tiện ích giúp người dùng tạo và lưu trữ chiết xuất và các tập tin nén; chứa một hình ảnh hoặc âm thanh tập tin nén để giảm kích thước tập tin lớn.

What is a ARCHIVER file?

Compressed file archive created by Archiver, a utility that helps users create and extract archives and compress files; contains an image or audio file compressed to reduce large file sizes.

Cách mở .ARCHIVER file

Để mở file .ARCHIVER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARCHIVER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARCHIVER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARCHIVER do người dùng đóng góp.

  • Incredible Bee Archiver

Chuyển đổi file .ARCHIVER

File .ARCHIVER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *