ARCHIVER File

ARCHIVER là Compressed Files - Archiver Compressed File Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Incredible Bee.

.ARCHIVER File Extension

   
File name ARCHIVER File
File Type Archiver Compressed File Archive
Nhà phát triển Incredible Bee
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .ARCHIVER là file gì?

ARCHIVER là Compressed Files - Archiver Compressed File Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Incredible Bee.

lưu trữ tập tin nén được tạo ra bởi Archiver, một tiện ích giúp người dùng tạo và lưu trữ chiết xuất và các tập tin nén; chứa một hình ảnh hoặc âm thanh tập tin nén để giảm kích thước tập tin lớn.

What is a ARCHIVER file?

Compressed file archive created by Archiver, a utility that helps users create and extract archives and compress files; contains an image or audio file compressed to reduce large file sizes.

Phần mềm mở file .ARCHIVER

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARCHIVER do filegi.com tổng hợp.

  • Incredible Bee Archiver

Chuyển đổi file .ARCHIVER

           

File .ARCHIVER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *