ARCUT File

? Cách mở file .ARCUT? Những phần mềm mở file .ARCUT và sửa file lỗi. Convert N/A ARCUT file sang định dạng khác.

.ARCUT File Extension

   
File name ARCUT File
File Type Prelude Rough Cut File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ARCUT là file gì?

ARCUT là Video Files - Prelude Rough Cut File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin bộ sưu tập video tạo ra bởi Adobe Prelude, một chương trình được sử dụng để tổ chức các file video footage; chứa một dòng thời gian của video clip và subclips mà bao gồm một bộ phim "cắt thô;" có thể được gửi đến Premiere Pro hoặc Final Cut Pro để chỉnh sửa chính thức.

What is a ARCUT file?

Video collection file created by Adobe Prelude, a program used for organizing video footage files; contains a timeline of video clips and subclips that comprise a movie "rough cut;" can be sent to Premiere Pro or Final Cut Pro for final editing.

Cách mở .ARCUT file

Để mở file .ARCUT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARCUT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARCUT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARCUT do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ARCUT

File .ARCUT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *