ARDUBOY File

? Cách mở file .ARDUBOY? Những phần mềm mở file .ARDUBOY và sửa file lỗi. Convert Zip ARDUBOY file sang định dạng khác.

.ARDUBOY File Extension

   
File name ARDUBOY File
File Type Arduboy Game Package
Nhà phát triển Arduboy
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ARDUBOY là file gì?

ARDUBOY là Compressed Files - Arduboy Game Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Arduboy.

tập tin một ARDUBOY là một gói phần mềm trò chơi được sử dụng bởi Arduboy, một mã nguồn mở nền tảng chơi game 8-bit. Nó chứa một trò chơi tổng hợp, một hình ảnh biểu ngữ (700px x 192px), một hoặc nhiều ảnh chụp màn hình (128px x 64px) và một (info.json) tập tin .json rằng các cửa hàng như siêu dữ liệu như tiêu đề, phiên bản, tác giả và thông tin cấu hình nút.

What is a ARDUBOY file?

An ARDUBOY file is a game package used by Arduboy, an open source 8-bit gaming platform. It contains a compiled game, a banner image (700px x 192px), one or more screenshots (128px x 64px) and a .JSON (info.json) file that stores metadata such as title, version, author, and button configuration information.

Cách mở .ARDUBOY file

Để mở file .ARDUBOY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARDUBOY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARDUBOY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARDUBOY do người dùng đóng góp.

  • Team A.R.G. Game Loader
  • Arduboy Manager
  • Arduboy Manager

Chuyển đổi file .ARDUBOY

File .ARDUBOY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *