ARFF File

? Cách mở file .ARFF? Những phần mềm mở file .ARFF và sửa file lỗi. Convert Text ARFF file sang định dạng khác.

.ARFF File Extension

   
File name ARFF File
File Type Attribute-Relation File Format
Nhà phát triển University of Waikato
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (21 Bình chọn)

File .ARFF là file gì?

ARFF là Data Files - Attribute-Relation File Format, dưới định dạng Text được phát triển bởi University of Waikato.

Tập tin được sử dụng bởi Weka, một ứng dụng máy học; lưu trong các Thuộc tính Relation Format File (ARFF) và chứa một phần tiêu đề với một danh sách các loại (số, chuỗi danh nghĩa, ngày) và một phần dữ liệu với các giá trị.

What is a ARFF file?

File used by Weka, a machine learning application; saved in the the Attribute Relation File Format (ARFF) and contains a header section with a list of types (numeric, nominal string, date) and a data section with the values.

Cách mở .ARFF file

Để mở file .ARFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARFF do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Weka
  • Weka

Chuyển đổi file .ARFF

File .ARFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *