ARKPROFILE File

? Cách mở file .ARKPROFILE? Những phần mềm mở file .ARKPROFILE và sửa file lỗi. Convert N/A ARKPROFILE file sang định dạng khác.

.ARKPROFILE File Extension

   
File name ARKPROFILE File
File Type ARK: Survival Evolved Player Profile File
Nhà phát triển Studio Wildcard
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .ARKPROFILE là file gì?

ARKPROFILE là Game Files - ARK: Survival Evolved Player Profile File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Studio Wildcard.

tập tin một ARKPROFILE chứa một hồ sơ người chơi cứu bởi ARK: Survival Evolved, một trò chơi sống sót hành động-phiêu lưu. Nó lưu trữ thông tin về một máy nghe nhạc cá nhân, trong đó bao gồm các điểm trình độ và kinh nghiệm đạt được bởi người chơi.

What is a ARKPROFILE file?

An ARKPROFILE file contains a player profile saved by ARK: Survival Evolved, an action-adventure survival game. It stores information about an individual player, which includes the level and experience points achieved by the player.

Cách mở .ARKPROFILE file

Để mở file .ARKPROFILE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARKPROFILE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARKPROFILE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARKPROFILE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ARKPROFILE

File .ARKPROFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *