ARKTRIBE File

? Cách mở file .ARKTRIBE? Những phần mềm mở file .ARKTRIBE và sửa file lỗi. Convert N/A ARKTRIBE file sang định dạng khác.

.ARKTRIBE File Extension

   
File name ARKTRIBE File
File Type ARK: Survival Evolved Tribe File
Nhà phát triển Studio Wildcard
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ARKTRIBE là file gì?

ARKTRIBE là Game Files - ARK: Survival Evolved Tribe File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Studio Wildcard.

Hồ ARKTRIBE chứa một hồ sơ người chơi cứu bởi ARK: Survival Evolved, một trò chơi sống sót hành động-phiêu lưu. Nó lưu trữ thông tin về một bộ lạc, trong đó bao gồm các ID và tên của người chơi trong bộ lạc, mức của bộ tộc, và tên và ID của chủ sở hữu bộ lạc.

What is a ARKTRIBE file?

An ARKTRIBE file contains a player profile saved by ARK: Survival Evolved, an action-adventure survival game. It stores information about a tribe, which includes the IDs and names of players in the tribe, the level of the tribe, and the name and ID of the tribe owner.

Cách mở .ARKTRIBE file

Để mở file .ARKTRIBE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARKTRIBE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARKTRIBE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARKTRIBE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ARKTRIBE

File .ARKTRIBE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *