ARN File

ARN là Data Files - Autoruns Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.ARN File Extension

   
File name ARN File
File Type Autoruns Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ARN là file gì?

ARN là Data Files - Autoruns Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Native Autoruns định dạng tập tin nhị phân sử dụng để hiển thị tất cả mọi thứ mà chạy tự động khi Windows khởi động; chứa tất cả các kết quả dữ liệu bị bắt; không bao gồm hàng bỏ qua.

What is a ARN file?

Native Autoruns binary file format used to display everything that runs automatically when Windows starts; contains all the captured data results; does not include omitted rows.

Phần mềm mở file .ARN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARN do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Autoruns

Chuyển đổi file .ARN

           

File .ARN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *