ARSCRIPT File

? Cách mở file .ARSCRIPT? Những phần mềm mở file .ARSCRIPT và sửa file lỗi. Convert Text ARSCRIPT file sang định dạng khác.

.ARSCRIPT File Extension

   
File name ARSCRIPT File
File Type ArtRage Script
Nhà phát triển Ambient Design
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .ARSCRIPT là file gì?

ARSCRIPT là Executable Files - ArtRage Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ambient Design.

Script tạo ra bởi ArtRage, một ứng dụng vẽ tranh kỹ thuật số; tiết kiệm rất vĩ mô, trong đó có một bản ghi âm đầu vào người sử dụng khi ở chế độ ghi âm; được sử dụng để tự động hóa các nhiệm vụ bức tranh chung.

What is a ARSCRIPT file?

Script created by ArtRage, a digital painting application; saves a macro, which contains a recording of user inputs while in recording mode; used for automating common painting tasks.

Cách mở .ARSCRIPT file

Để mở file .ARSCRIPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARSCRIPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARSCRIPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARSCRIPT do người dùng đóng góp.

  • Ambient Design ArtRage Studio
  • ArtRage Studio Pro Demo
  • ArtRage Studio Pro Demo
  • ArtRage Demo
  • Media Player Classic
  • ArtRage Studio Pro
  • ArtRage Studio Pro

Chuyển đổi file .ARSCRIPT

File .ARSCRIPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *