IMG3 File

? Cách mở file .IMG3? Những phần mềm mở file .IMG3 và sửa file lỗi. Convert Binary IMG3 file sang định dạng khác.

.IMG3 File Extension

   
File name IMG3 File
File Type iPhone IMG3 File
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .IMG3 là file gì?

IMG3 là System Files - iPhone IMG3 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi iPhone và máy nghe nhạc iPod; chứa một hình ảnh mã hóa được sử dụng để tải phần mềm hệ thống cốt lõi và dữ liệu; có thể được tìm thấy trong iPhone cập nhật phần mềm (.ipsw) các tập tin; đôi khi thay đổi nội dung do người sử dụng để tạo "jailbreak" iPhone.

What is a IMG3 file?

System file used by iPhones and iPods; contains an encrypted image that is used for loading core system software and data; can be found within iPhone software update (.IPSW) files; sometimes edited by users for creating "jailbroken" iPhones.

Cách mở .IMG3 file

Để mở file .IMG3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMG3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMG3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMG3 do người dùng đóng góp.

  • iTunes
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IMG3

File .IMG3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *