HIP File

? Cách mở file .HIP? Những phần mềm mở file .HIP và sửa file lỗi. Convert Text and Binary HIP file sang định dạng khác.

.HIP File Extension

   
File name HIP File
File Type Houdini Project File
Nhà phát triển Side Effects Software
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .HIP là file gì?

HIP là 3D Image Files - Houdini Project File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Side Effects Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Houdini, một mô hình ba chiều và chương trình hoạt hình; chứa các định nghĩa hình dạng 3D; có thể lưu trữ điểm, đường thẳng, bề mặt, chất lỏng, và các đối tượng khác; cũng có thể bao gồm các tài sản dự án, chẳng hạn như hình ảnh nhúng; có thể được trả lại vào một cảnh 3D bằng cách sử Houdini.

What is a HIP file?

Project file created by Houdini, a three-dimensional modeling and animation program; contains 3D shape definitions; may store points, lines, surfaces, fluids, and other objects; may also include project assets, such as embedded images; can be rendered into a 3D scene using Houdini.

Cách mở .HIP file

Để mở file .HIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HIP do người dùng đóng góp.

  • SideFX Houdini
  • Hummingbird Deployment Wizard
  • Hummingbird Deployment Wizard

Chuyển đổi file .HIP

File .HIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *