HRZ File

? Cách mở file .HRZ? Những phần mềm mở file .HRZ và sửa file lỗi. Convert N/A HRZ file sang định dạng khác.

.HRZ File Extension

   
File name HRZ File
File Type Compressed Poser Hair File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HRZ là file gì?

HRZ là 3D Image Files - Compressed Poser Hair File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Chứa thông tin nhân vật tóc trong một định dạng nén; được sử dụng bởi Poser, một chương trình xây dựng mô hình nhân vật 3D; có thể bao gồm một trong hai sợi dựa trên hoặc tóc bạch ánh xạ, có thể được áp dụng cho mô hình Poser 3D.

What is a HRZ file?

Contains character hair information in a compressed format; used by Poser, a 3D figure modeling program; may include either strand-based or transparency-mapped hair, which can be applied to Poser 3D models.

Cách mở .HRZ file

Để mở file .HRZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HRZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HRZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HRZ do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Pro Application
  • Poser Pro Application
  • MysticThumbs
  • Poser Debut Application
  • Ashampoo Photo Commander FREE
  • Ashampoo Photo Commander FREE

Chuyển đổi file .HRZ

File .HRZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *