HRL File

? Cách mở file .HRL? Những phần mềm mở file .HRL và sửa file lỗi. Convert Text HRL file sang định dạng khác.

.HRL File Extension

   
File name HRL File
File Type Erlang Header File
Nhà phát triển Ericsson
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .HRL là file gì?

HRL là Developer Files - Erlang Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ericsson.

tập tin mã nguồn viết bằng Erlang, một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển các hệ thống thời gian thực cho tin nhắn tức thời, thương mại điện tử, và điện thoại máy tính; sử dụng như một tập tin tiêu đề được bao gồm trong các tập tin nguồn Erlang (mở rộng .ERL); thường được sử dụng để lưu trữ macro chia sẻ bởi các thành phần phần mềm khác nhau.

What is a HRL file?

Source code file written in Erlang, a programming language used for developing real-time systems for instant messaging, e-commerce, and computer telephony; used as a header file that is included in Erlang source files (.ERL extension); generally used for storing macros shared by different software components.

Cách mở .HRL file

Để mở file .HRL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HRL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HRL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HRL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HRL

File .HRL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *