ART File

? Cách mở file .ART? Những phần mềm mở file .ART và sửa file lỗi. Convert N/A ART file sang định dạng khác.

.ART File Extension

   
File name ART File
File Type 1ArtCAM Model
Nhà phát triển Delcam
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (33 Bình chọn)

File .ART là file gì?

ART là CAD Files - 1ArtCAM Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Delcam.

mô hình CAD tạo ra bởi ArtCAM, một chương trình CNC (điều khiển máy tính bằng số) được sử dụng cho thiết kế nghệ thuật và sản xuất; tiết kiệm một mô hình 2D hoặc 3D cũng như hướng dẫn cho một máy để cắt hoặc khắc thiết kế; sử dụng các dấu hiệu, chế biến gỗ, điêu khắc và đồ trang sức.

What is a ART file?

CAD model created by ArtCAM, a CNC (computer numerical control) program used for artistic design and manufacturing; saves a 2D or 3D model as well as instructions for a machine to cut or engrave the design; used for signs, woodworking, engraving, and jewelry.

Cách mở .ART file

Để mở file .ART click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ART bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ART

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ART do người dùng đóng góp.

  • ACDSee
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • ArtMoney SE
  • 5DEmbroidery
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .ART

File .ART có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert art to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *