ARTB File

? Cách mở file .ARTB? Những phần mềm mở file .ARTB và sửa file lỗi. Convert Binary ARTB file sang định dạng khác.

.ARTB File Extension

   
File name ARTB File
File Type Artboard Document
Nhà phát triển Mapdiva
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ARTB là file gì?

ARTB là Vector Image Files - Artboard Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mapdiva.

Vector vẽ được tạo ra bởi Artboard, một chương trình sử dụng để làm minh họa véc tơ; có thể là một bản vẽ tùy chỉnh hoặc một bản vẽ được tạo ra từ một trong những mẫu khác nhau kèm với phần mềm; có thể được xuất khẩu sang .PDF, định dạng .JPG, .PNG và .TIF.

What is a ARTB file?

Vector drawing created by Artboard, a program used to make vector illustrations; may be a custom drawing or a drawing created from one of the various templates included with the software; can be exported to .PDF, .JPG, .PNG, and .TIF formats.

Cách mở .ARTB file

Để mở file .ARTB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARTB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARTB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARTB do người dùng đóng góp.

  • Mapdiva Artboard

Chuyển đổi file .ARTB

File .ARTB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *