ARTICLE File

ARTICLE là Page Layout Files - Twixl Publisher Article, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Twixl media.

.ARTICLE File Extension

   
File name ARTICLE File
File Type Twixl Publisher Article
Nhà phát triển Twixl media
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ARTICLE là file gì?

ARTICLE là Page Layout Files - Twixl Publisher Article, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Twixl media.

Điều tạo ra bởi Twixl nhà xuất bản, một chương trình cho phép người dùng tạo ra các ứng dụng nội dung tương tác cho các thiết bị di động; chứa một bài báo, trong đó bao gồm kích thước nội dung, tiêu đề, tagline, và bố trí của nó.

What is a ARTICLE file?

Article created by Twixl Publisher, a program that allows users to create interactive content apps for mobile devices; contains an article, which includes its content, title, taglines, and layout dimensions.

Phần mềm mở file .ARTICLE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARTICLE do filegi.com tổng hợp.

  • Twixl Viewer
  • Twixl Publisher
  • Twixl Publisher

Chuyển đổi file .ARTICLE

           

File .ARTICLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *