ARTICLE File

? Cách mở file .ARTICLE? Những phần mềm mở file .ARTICLE và sửa file lỗi. Convert N/A ARTICLE file sang định dạng khác.

.ARTICLE File Extension

   
File name ARTICLE File
File Type Twixl Publisher Article
Nhà phát triển Twixl media
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ARTICLE là file gì?

ARTICLE là Page Layout Files - Twixl Publisher Article, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Twixl media.

Điều tạo ra bởi Twixl nhà xuất bản, một chương trình cho phép người dùng tạo ra các ứng dụng nội dung tương tác cho các thiết bị di động; chứa một bài báo, trong đó bao gồm kích thước nội dung, tiêu đề, tagline, và bố trí của nó.

What is a ARTICLE file?

Article created by Twixl Publisher, a program that allows users to create interactive content apps for mobile devices; contains an article, which includes its content, title, taglines, and layout dimensions.

Cách mở .ARTICLE file

Để mở file .ARTICLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARTICLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARTICLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARTICLE do người dùng đóng góp.

  • Twixl Viewer
  • Twixl Publisher
  • Twixl Publisher

Chuyển đổi file .ARTICLE

File .ARTICLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *