ARTPROJ File

? Cách mở file .ARTPROJ? Những phần mềm mở file .ARTPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A ARTPROJ file sang định dạng khác.

.ARTPROJ File Extension

   
File name ARTPROJ File
File Type Artifacts Project
Nhà phát triển Versioned
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .ARTPROJ là file gì?

ARTPROJ là Developer Files - Artifacts Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Versioned.

dự án theo dõi lỗi được tạo ra với Artifacts, một tập tin dựa trên và điều khiển phiên bản lỗi thân thiện chương trình theo dõi; bao gồm một danh sách các hiện vật (file .ART), có chứa lỗi, nhãn, kiểm tra và danh sách ToDo.

What is a ARTPROJ file?

Bug tracking project created with Artifacts, a file-based and version control friendly bug tracking program; includes a list of artifacts (.ART files), which contain bugs, labels, tests, and ToDo lists.

Cách mở .ARTPROJ file

Để mở file .ARTPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARTPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARTPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARTPROJ do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ARTPROJ

File .ARTPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *