ARTWORK File

ARTWORK là Raster Image Files - ArtStudio Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DrawingHand.

.ARTWORK File Extension

   
File name ARTWORK File
File Type ArtStudio Image
Nhà phát triển DrawingHand
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .ARTWORK là file gì?

ARTWORK là Raster Image Files - ArtStudio Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DrawingHand.

file ảnh được tạo ra bởi ArtStudio, một chương trình mà cung cấp sơn các tính năng như trộn và trộn; chứa một hình ảnh raster và tài sản liên quan; sử dụng để lưu và gửi tác phẩm nghệ thuật cho bạn bè qua email.

What is a ARTWORK file?

Image file created by ArtStudio, a program that provides painting features such as mixing and blending; contains a raster image and its associated properties; used for saving and sending artwork to friends via email.

Phần mềm mở file .ARTWORK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARTWORK do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • ArtStudio
  • ArtStudio

Chuyển đổi file .ARTWORK

           

File .ARTWORK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *