ARTWORK File

? Cách mở file .ARTWORK? Những phần mềm mở file .ARTWORK và sửa file lỗi. Convert Binary ARTWORK file sang định dạng khác.

.ARTWORK File Extension

   
File name ARTWORK File
File Type ArtStudio Image
Nhà phát triển DrawingHand
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .ARTWORK là file gì?

ARTWORK là Raster Image Files - ArtStudio Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DrawingHand.

file ảnh được tạo ra bởi ArtStudio, một chương trình mà cung cấp sơn các tính năng như trộn và trộn; chứa một hình ảnh raster và tài sản liên quan; sử dụng để lưu và gửi tác phẩm nghệ thuật cho bạn bè qua email.

What is a ARTWORK file?

Image file created by ArtStudio, a program that provides painting features such as mixing and blending; contains a raster image and its associated properties; used for saving and sending artwork to friends via email.

Cách mở .ARTWORK file

Để mở file .ARTWORK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARTWORK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARTWORK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARTWORK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ArtStudio
  • ArtStudio

Chuyển đổi file .ARTWORK

File .ARTWORK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *