AS2 File

? Cách mở file .AS2? Những phần mềm mở file .AS2 và sửa file lỗi. Convert N/A AS2 file sang định dạng khác.

.AS2 File Extension

   
File name AS2 File
File Type ActivStudio Resource Pack
Nhà phát triển Promethean
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AS2 là file gì?

AS2 là Data Files - ActivStudio Resource Pack, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Promethean.

Hồ AS2 là một tập tin tài nguyên được sử dụng bởi ActivStudio, phần mềm được thiết kế cho giáo viên và thuyết trình khác mà sử dụng các ActivBoard Bảng tương tác. Nó chứa một gói tài nguyên có thể được bổ sung vào bài học như nền theo chủ đề và clipart.

What is a AS2 file?

An AS2 file is a resource file used by ActivStudio, software designed for teachers and other presenters that utilize the Activboard Interactive Whiteboard. It contains a pack of resources that can be added to lessons such as themed backgrounds and clipart.

Cách mở .AS2 file

Để mở file .AS2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AS2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AS2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AS2 do người dùng đóng góp.

  • Promethean ActivStudio
  • Activstudio
  • Activstudio
  • Profile Financial Application Suite
  • ECAD dio
  • ECAD/dio
  • ECAD/dio

Chuyển đổi file .AS2

File .AS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *