AS2PROJ File

? Cách mở file .AS2PROJ? Những phần mềm mở file .AS2PROJ và sửa file lỗi. Convert XML AS2PROJ file sang định dạng khác.

.AS2PROJ File Extension

   
File name AS2PROJ File
File Type FlashDevelop ActionScript 2 Project File
Nhà phát triển FlashDevelop
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.6 ★ (5 Bình chọn)

File .AS2PROJ là file gì?

AS2PROJ là Developer Files - FlashDevelop ActionScript 2 Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi FlashDevelop.

hồ sơ dự án tạo ra bởi FlashDevelop, một nguồn phát triển IDE miễn phí và mở cửa thường được sử dụng để lập trình Flash; lưu trong một định dạng XML và chứa build cài đặt, tài liệu tham khảo các tập tin mã nguồn dự án, và các tùy chọn đầu ra .SWF.

What is a AS2PROJ file?

Project file created by FlashDevelop, an free and open source development IDE commonly used for Flash programming; saved in an XML format and contains build settings, references to project source code files, and output .SWF options.

Cách mở .AS2PROJ file

Để mở file .AS2PROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AS2PROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AS2PROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AS2PROJ do người dùng đóng góp.

  • FlashDevelop
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET Runtime
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET Runtime
  • FlashDevelop for .NET
  • Media Player Classic
  • FlashDevelop RC1 for Microsoft.NET
  • FlashDevelop RC1 for Microsoft.NET

Chuyển đổi file .AS2PROJ

File .AS2PROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *