AS3PROJ File

? Cách mở file .AS3PROJ? Những phần mềm mở file .AS3PROJ và sửa file lỗi. Convert XML AS3PROJ file sang định dạng khác.

.AS3PROJ File Extension

   
File name AS3PROJ File
File Type FlashDevelop ActionScript 3 Project File
Nhà phát triển FlashDevelop
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .AS3PROJ là file gì?

AS3PROJ là Developer Files - FlashDevelop ActionScript 3 Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi FlashDevelop.

hồ sơ dự án tạo ra bởi FlashDevelop, một phần mềm phát triển mã nguồn miễn phí thường được sử dụng cho Flash và Web lập trình; lưu sử dụng XML định dạng và chứa thông tin của dự án như bao gồm các file mã nguồn, thiết lập xây dựng, và các tùy chọn đầu ra .SWF.

What is a AS3PROJ file?

Project file created by FlashDevelop, a free source code development software often used for Flash and Web programming; saved using XML formatting and contains project information such as included source code files, build settings, and output .SWF options.

Cách mở .AS3PROJ file

Để mở file .AS3PROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AS3PROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AS3PROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AS3PROJ do người dùng đóng góp.

  • FlashDevelop
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET Runtime
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET Runtime
  • FlashDevelop for .NET
  • Media Player Classic
  • FlashDevelop RC1 for Microsoft.NET
  • FlashDevelop RC1 for Microsoft.NET

Chuyển đổi file .AS3PROJ

File .AS3PROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *