ASDB File

? Cách mở file .ASDB? Những phần mềm mở file .ASDB và sửa file lỗi. Convert N/A ASDB file sang định dạng khác.

.ASDB File Extension

   
File name ASDB File
File Type Asphyre Sphinx Archive File
Nhà phát triển Afterwarp Development
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ASDB là file gì?

ASDB là Developer Files - Asphyre Sphinx Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Afterwarp Development.

tập tin nén được tạo ra để phát triển trò chơi bằng Asphyre Sphinx, một khuôn khổ cho việc phát triển trò chơi video 2D / 3D; thường chứa hình ảnh và các phương tiện khác dành cho việc phát triển trò chơi; tập tin phổ biến được tìm thấy trong các file AsDB bao gồm các file .JPEG và .XML.

What is a ASDB file?

Compressed file created for game development by Asphyre Sphinx, a framework for developing 2D/3D video games; usually contains images and other media intended for developing games; common files found in ASDB files include .JPEG and .XML files.

Cách mở .ASDB file

Để mở file .ASDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASDB do người dùng đóng góp.

  • Afterwarp Development Asphyre Sphinx

Chuyển đổi file .ASDB

File .ASDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *