ASEC File

? Cách mở file .ASEC? Những phần mềm mở file .ASEC và sửa file lỗi. Convert Binary ASEC file sang định dạng khác.

.ASEC File Extension

   
File name ASEC File
File Type Android Secure Application File
Nhà phát triển Google
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (236 Bình chọn)

File .ASEC là file gì?

ASEC là System Files - Android Secure Application File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Google.

tập tin một ASEC là một ứng dụng bảo mật được giới thiệu với Froyo, việc phát hành phiên bản 2.2 của hệ điều hành di động Android. Nó lưu trữ dữ liệu ứng dụng di động sử dụng mã hóa độc quyền và được lưu vào thư mục .android_secure của thẻ SD của thiết bị. file ASEC có thể chạy với các giả lập Android SDK.

What is a ASEC file?

An ASEC file is a secure application introduced with Froyo, the version 2.2 release of the Android mobile operating system. It stores mobile application data using proprietary encryption and is saved to the .android_secure folder of a device's SD card. ASEC files can be run with the Android SDK emulator.

Cách mở .ASEC file

Để mở file .ASEC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASEC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASEC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASEC do người dùng đóng góp.

  • Google Android SDK
  • iTunes
  • iTunes
  • WindowsR Internet Explorer
  • Photo Gallery
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ASEC

File .ASEC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *